Orucu Bozan Şeyler Nelerdir?

By | 22 Haziran 2015

orucu-bozan-seyler-nelerdir

Oruçlu iken, bilerek ve isteyerek orucu bozmak harâmdır. Her yenilen oruç yerine başka günlerde oruç tutarak borcunu ödemek lâzımdır. Buna; Orucun kazâsı denir.
Ramazan orucunu, özürsüz bozanlar, Ramazan sonu günlerde hem gününe gün oruç tutar (kazâ eder), hem de ayrıca cezâ olarak keffâret (60 gün peşpeşe) oruç tutar.
Keffâret orucu: Bilerek oruç yemenin dünyâdaki cezâsıdır.
Keffâret orucu, Ramazan ayma rastlamamak şartıyla hiç ara vermeden iki ay peş peşe tutulan oruçtur.
Yenilip içilebilecek her şeyi, bile bile yemek ve içmek, bir de cinsel yakınlık sebebiyle bozulan Ramazan oruçlannda hem iki ay keffâret orucu tutulur, hem de aynca yenilen orucun yerine, gününe gün oruç tutmak lâzımdır. Hem kazâ, hem keffâret adı veriliyor buna. (Yekûnü 61 gün eder.)
Yenilip içilmesi âdet olmayan şeyleri, bilerek yiyip içmekle bozulan Ramazan oruçları da yalnız gününe gün oruç tutmakla kazâ edilir: Yalnız kaza, tükrüğü ağzında biriktirip yutmak, bedeni zayıflatacak zahmetli iş tutmak, kan aldırmak gibi şeyler, orucu bozmazsa da, orucun sevâbını azaltır ve mekruh olan bir durumdur.
Bir şey koklamak, göze sürme çekmek, bedeni zayıflatmayacaksa kan aldırmak, misvak veya fırça ile diş yıkamak gibi şeyler yapmak mekruh olmaz. Bunlar câizdir.