Oruçlunun Diğer Organlarını Muhafaza Etmesi

By | 30 Nisan 2015

oruclunun-diger-organlarini-muhafaza-etmesiİnsanın, hususiyle de oruçlunun bütün azalarını günahlardan koruması ve bunları koruma adına âdeta mayınlı bir tarlada geziyormuş gibi dikkatli olması gerekir. Kısacası o, elini, ayağını, başını, kulağını şeytandan gelecek oklara karşı, zırha sokmalı ve onlardan müteessir olmamaya çalışmalıdır. İslâm büyükleri de orucu, üç mertebeye ayırmışlardır. Bunlar:

Avamın orucu: Bu oruç, mide ve tenasül uzvunu şehvetlerden sakındırmadın Yani, yemek, içmek ve cinsî münasebette bulunmaktan kendini korumaktır.

Havassın orucu: Kulak, göz, dil, el, ayak ve sair azalan günahlardan muhafaza etmektir.

Ahassü’l-havassın orucu: Kalbi, dini maksat ve dünyevî düşüncelerden men edip Allah’tan başkasını kalpten tamamen uzaklaştırmaktır. Böyle bir oruç, Allah’tan ve kıyamet gününden başkasını düşünmekle bozulmuş olur. Din için kasdolunmayan dünyayı düşünmek de bu orucu bozar. (Bu seviyedeki insanlara göre)