«Oğluma !»

By | 28 Mayıs 2015

ogluma  Rabbimin ikramı, gözümün nuru;
Muhammed Cüneyd’im, ey canım oğul..
Kalbimin ilhamı, gönlüm sürûru;
Muhammed Cüneyd’im, ey canım oğul..
Mâ’nada tecelli eyledi ismin,
Sırrımda tehalli eyledi resmin,
Ahsen-i-takviym’le halkoldu cismin,
Muhammed Cüneyd’im, ey canım oğul..
O isme müsehhar âlem-i-semâ,
O isim mazhar-ı allem-el-esmâ,
Hak seni isminle kılsın müsemmâ,
Muhammed Cüneyd’im, ey canım oğul..
İsmine lâyık ol dehr-i fenâda,
Ceddine fâ’ik ol hamd-ü-senâda,
îymanla Kur’ana sarıl dünyada,
Muhammed Cüneyd’im ey canım oğul..
Rizayı İlâhi matlûbun olsun,
Server-i Enbiyâ mahbubun olsun,
Â’mal-i saliha mergubun olsun,
Muhammed Cüneyd’im, ey canım oğul..
İlimdir cehl ile cihadda silâh,
İlimle bulunur cihanda salâh,
Sen ilme tâlip ol, bahşeder Allah;
Muhammed Cüneyd’im, ey canım oğul..
Sen yeme, yoksula yedir aşını;
Yetimle öksüzün okşa başını,
Ağlayan görürsen, sil gözyaşını;
Muhammed Cüneyd’im, ey canım oğul..
Kimsenin kalbini incitme sakın,
Sen halka yakın ol, Hak olur yakın;
Hükmüne razı ol Cenab-ı-Hakkm,
Muhammed Cüneyd’im, ey canım oğul..
Görenler hayırlı evlâd desinler,
Bizleri rahmetle yâdeylesinler,
Aşkî’nin ruhunu şâdeylesinler,
Muhammed Cüneyd’im, ey canım oğul..