Nezr-Adak Kurbanları

By | 4 Ağustos 2015

nezr-adak-kurbanlariNezr-adak kurbanının etinden sahibi yiyemez, yani bu adak kurbanını adayıp kesen kimsenin karısı, usûl ve furû’u yani anası, babası, dedeleri, çocuklan ve torunları yiyemez.
Bu adanan ve kesilen (nezr-adak) kurbanının eti fakirlere sadaka (hayır) olarak dağıtılır.
Eğer bu kurbanın etinden yenecek olursa o
yenen etin parası fakirlere sadaka olarak dağıtılır.