Nefs-i-Merdiyye Nedir?

By | 21 Temmuz 2015

nefs-i-merdiyye-nedir    Merdiyye, nefs makamının altıncı derecesidir. Bu öyle bir makamdır ki, nefs-i-râdiyye’de kul Allahu tealâ’dan razı olduğu gibi, bu nefs makamında da Allah celle kulundan razı olur. Hak ile kul, birbirlerinden razı olunca o kulun ind-i İlâhideki kadr-ü kıymetini düşünüp, idrak edebiliyor musunuz?
Nefs-i-merdiyye sahipleri ârif-i billah ve esrara agâh olurlar.
Nefs-l-merdiyye’nin sıfatları da altıdır:
1) Terk-i mâ-sivâ’allah
2) Vel-lûtf-u bi-halkillah
3) Vet-tekarrüb-ü ilallahi tealâ
4) Vet-tefekkürü fi masnû’atillahi tealâ
5) Ver-rizayı bimâ kasemillahi teâlâ
6) Ve mâ’rifetullahi tealâ hakka mâ’rifetih
Bu altı sıfatı, hakkıyle tekmil buyuranlar, Allahu tealâ’nın yardımı ile bu makamın da fevkinde bulunan NEFS-Î-SÂ- FlYYE’ye erişirler, hakla her dem görüşürler, hakla söyleşirler, esrara agâh ve vasıl-ı didâr olurlar.
Yâ Rabbi! Keremin ve lûtfunla bizleri de bu makama vasıl eyle… Bi-hürmeti ismik-el azim ve bi-hürmeti Nebiyyik- el kerim.
Bu makamın esması YÂ KAYYÜM ism-î şerifidir.
Bu makama, Kur’an-ı kerimden delil:
El-Fecr: 28
Râdiyyeten merdiyeh…
(Sen ondan, o senden razı olarak…)