Namazın Vâcibleri

By | 17 Haziran 2015

namazin-vacibleriNamazımızı kılarken farz olan rükünleri yerine getirdiğimiz gibi, vâcib olan rükünleri de yerine getirmek şarttır. Farzların eksikliği namazı bozduğu gibi, namazın vâciblerini terketmek de namazı bozar. Bu eksikli namaz yeni baştan kılınır. Onun için namazın vâcibleri de bilinmelidir.