Namazın Çeşitleri Nelerdir?

By | 2 Ağustos 2015

namazin-cesitleri-nelerdirNamazlar, başlıca üç gruba ayrılır: Farz, Vacib, Nâfile Namaz çeşitleri denir bunlara:
Farz Namazlar: Allâh’m kesin emri olan ve her Müslümanın boynuna borç olan (mutlaka mükellef müslümanın kendisinin kılması gerekli bir görev olan namazlardır. (Beş vakitte kılman namazlar ve (erkeklere) Cum’a namazı kılmaları gibi.) Erkeklere haftada bir gün Cuma namazı kılmaları farzdır. Kılmayanlar, büyük vebal işlemiş olurlar.
(Farz-ı kifâye çeşidi: Cenâze namazı) Müslümanlardan bazılarının kılmasıyla, diğer müslümanlarm üzerinden düşen namazlar).
Vâcib Namazlar: Vitir namazı (3 rekatlı), bayram namazı (2 rekatlı) namazlardır.
Nâfile Namazlar: Farz ve vâcib olan namazlardan ayrı ve fazla olarak kılman namazlardır.
Nâfile namazlar, ayrıca ikiye ayrılır:
1. Beş vakit farz namazlara bağlı olarak kılınan nafile namazlar. Bunlar, farz namazlardan önce ve sonra kılınan sünnetler ve Ramazan gecelerinde kılman terâvih namazıdır.
2. Vakit Farz namazlarına bağlı olmayan ve kendi başlarına bağlı olan nafile namazlardır. Bu namazlara Müstehab ve Mendub namazlar da denir. Bu namazlar, bazı vakitlerde sevâp kazanmak niyyetiyle Allâh rızâsı için kılman nafile (fazla) namazlardır. Kuşluk Namazı, Teheccüt (gece) Namazı, Tahiyyetül-Mescit Namazı gibi… namazlardır.