Namazdan Sonra Okunan Allahümme Entesselamü Ve Minkesselam

By | 10 Ağustos 2015

namazdan-sonra-okunan-allahumme-entesselamu-ve-minkesselamAllâhümme entesselâmü ve minkesselâm, Tebârakte yâ zel-celâli vel-ikram.
Manâsı: “Ey Allah’ım! Sen selâmsın, bütün noksanlıklardan berisin, dünyâ ve âhiret selâmeti de senin yardım ve inâyetinledir (şendendir). Sen Mukaddessin, ey Celâl ve ikrâm sahibi olan Allah’ım’..”
Namazlarda her selâmdan sonra bu “Allâhümme entesselâmü ve minkesselâm…” duâsı okunur.
İzâh: Bu duâda Cenâb-ı Hakk’ın “Allâh, Esse- lâm, Celâl ve ikram – Zül’Celâl vel’ikram” isimleri geçmektedir.
En büyük ibâdet (en güzel kulluk alâmeti, belirtisi olan) namazını kılıp bitiren bir müslüman, namaz içinde Cenâb-ı Hakka türlü türlü yalvarmalarda bulunduğu halde, namazını bitirince yine de Allâh’ın büyüklüğünü, O’nun celâl ve ikrâm (ululuk, yücelik) sahibi, selâmetlik verenin ancak O (Allâh) olduğunu itiraf etmekten kendini alamıyor.
Yânı, Allâh’ın azameti, saltanatı ve büyüklüğü karşısında namaz kılan kimse kendini ne kadar âciz ve kuvvetsiz olduğunu söyleyerek itiraf ediyor.
“Ey Allah’ım! Ben acizim, fakirim (senin yardımına muhtacım), bana dünyada da, âhirette de selâmetlik ver. Çünkü Sen celâl (büyüklük, ululuk) sahibi ve ikrâm edensin! Lütfen, beni de Senin lûtuflarına, ikrâmlarma kauuşan kullarından eyle!” diyerek yalvarıp niyâz ediyor.