Namaz Dinimizin Şartlarından Biridir

By | 17 Haziran 2015

namaz-dinimizin-sartlarindan-biridirNamaz, dînimiz İslâm’ın beş şartından İkincisidir. Namaz, dînin direği, ibâdetlerin en üstünü ve mü’minin mîrâcıdır. Namaz kılmak, hem de beş vakit namaz kılmak her Müslümanın boynunun borcudur. Namazın terkedilmesi (bırakılması), vaktinin geciktirilmesi de aslâ câiz değildir.
Allâh’m varlığını, birliğini tasdikten (îmândan) sonra, mü’min kişiye kulluk borcu olarak beş vakit namaz gelir, yaptığımız ibâdetlerin başı, en büyüğü, en faziletlisi ve sevablısı namaz ibâdetidir. Peygamber Efendimiz, “namaz gözümün nûrudur.” buyurmuştur. Namaz dînin direğidir.
Beş vakit namaz Hicretten bir buçuk yıl önce Mekke’de farz kılınmıştır.
Ergenlik çağma yetişen, aklı başında her Müslümana, günde beş vakit namaz kılmak farzdır (yâni, Allâh’m kesin emridir).
Namazı terk eden, Allâh’m emrine karşı gelmiş olur. Âhirette hesâbı verilir ve cezâsı çekilir, çekilecektir. Elîm azâbı da görülecektir.
Namaz, Yüce Rabbimiz Allâh’m biz kullarına verdiği sayısız nimetlerine karşı şükrân, teşekkür ve kulluk borcumuzdur.
Namaz kılanlar, Allâh’m emrini yerine getirmiş, Allâh’a olan kulluk borçlarını ödemiş, bu yüzden Allâh’m hoşnutluğunu kazanmış, âhirette ebedî saâdet ve mutluluğa ermiş olacaklardır, inşâallâhü teâlâ! Bu rabbimizin va’didir.