«Muamma»

By | 29 Temmuz 2015

muammaSoyunup bu vücut libasım gayrı,
Nefsimi gafletten uyarsam gerek,
Kalmadı bu fena mülkünün hayrı,
Huzur-u izzete ben varsam gerek..
Âkibet ecelim erişir derkâr,
Her nefis ölüme olacak şikâr,
Yevme tübl-es-serâ’irde aşikâr,
Rabbime hesabı bir versem gerek.
O günü idrakten âcizdir akıl,
Her amel mizana olunur nakil,
Â’mal-i hasenem gelirse sakil,
Canımı cennete ergürsem gerek..
Cennette Resûl-i zişânı bulsam,
Firdevs-i â’lâda komşusu olsam,
Elinden şarab-ı Kevser’i alsam,
Cemâl-i Bâri’yi bir görsem gerek.
Tâlibi kelplerdir dünya leşinin,
Gözleri toprakla doyar kişinin,
Sırrı var bu geliş ve gidişinin,
O sırrı sizlere duyursam gerek..
Ve Lekad Kerremnâ buyurdu Mevlâ,
Eyledi insanın kadrini i’lâ,
Mü’mine verildi cennet-i âl’â,
Ben anı dünyada onarsam gerek..
Ey Aşkî ne acep sözler söylersin,
Esrar-ı âlemi ifşâ eylersin,
Cennet-ü cemale ihvan peylersin,
Ehlini bulup ta bir sorsam gerek..