Mezheb Nedir Ve Mezheplerimiz

By | 1 Ağustos 2015

mezheb-nedir-ve-mezheplerimizMezheb, gidilecek din yolu demektir. Mezheb, Mezheb imamlarının edille-i şer’iyye’den çıkardıkları hükümler ve meselelerdir. İki kısma ayrılır:
1. İtikâtî mezhebler,
2. Amelî mezhebler,
İtikâdda mezhebimiz, ehl-i sünnet vel Cemâat mezhebi; yâni Peygamber Efendimizin yolunda ve gösterdiği yolda gidenlerin mezhebidir. İmâmımız, Ebû Mansûri Matürîdî’dir.
İmâm-ı Matürîdî Hicrî 280 senesinde doğmuş 333 senesinde vefât etmiştir.
Amelde Mezheb Dörtdür:
1. Hanefî mezhebi,
2. Şafiî mezhebi,
3. Mâlikî mezhebi,
4. Hanbelî mezhebi,
Bizim mezhebimiz Hanefi mezhebidir. Kurucusu, İmâm-ı Azam Ebû Hanife’dir. Adı Nûman, babasının adı Sâbit’tir. Hicretin 80’nci yılında Kûfe’de doğmuş, 150’nci yılında Bağdat’ta vefât etmiştir.
İmâm-ı Şâfiî, Hicretin 150’nci yılında doğmuş, 204 yılında vefât etmiştir.
İmâm-ı Ahmed Bin Hanbel, 164 Hicrî senesinde doğmuş, 241’de vefât etmiştir.
İmâm-ı Mâlik, Hicrî 93’de doğmuş, 179’da vefât etmiştir.