Mehir’in Sahibi ve Ödeme Zamanı

By | 23 Nisan 2015

http://www.dreamstime.com/stock-photography-just-married-couple-cartoon-vector-art-work-image44973572    Mehir, evlenen kızın veya kadının hakkıdır. Bunu başkası alamayacağı gibi çeyiz ve benzeri şeylere harcaması da talep edilemez. Şu kadar var ki, kadın isterse mehirin tamamını veya bir kısmını kocasına bağışlayabilir; buna hiç kimse mani olamaz.
Mehir, tamamen veya kısmen peşin verilebilir ki buna “mehr-i muaccel” denir (öne alınıp evvelce verilen mehir). Sonunda verilene ise “mehr-i müeccel” denir ki, ayrılık zamanına, son vakte ertelenmiş melıir demektir. Veresiye olan mehir için belli bir vakit tayin edilmemişse, kadının boşanması yahut kocanın vefatı halinde derhal ödenmesi gerekir.