«Mağrur Olma!»

By | 29 Temmuz 2015

magrur-olmaEy dünyaya aldanıp, mağrur-u kemal olan!
Bâki değil bu âlem, sen de bir gün ölürsün;
Ey şeytana inanıp, mahrum-u cemâl olan!
Hayrı şerri orada, defterinde bulursun..
Şu âyetin hükmünü düşündün mü bir kere:
Femen Yâ’mel Miskale Zerretin Hayren yere,
Ve men yâ’mel miskale zerretin şerren yere,
Amelin her ne ise, elbet onu görürsün..
Vurdun ise vururlar, verdin ise verirler;
Sevdin ise severler, yerdin ise yererler;
Sanma gizli kalıyor, ne yaparsan görürler;
Bir nefesinin bile hesabını verirsin..
Helâl yiyen nurdadır, haram yiyen nârdadır;
Kul hakkını yiyenin, başı gayet dardadır;
Azabın başlangıcı, bilmiş ol mezardadır;
Orada amelinle sen başbaşa kalırsın..
Yedi dirhem arpaya, bir eskice hırkaya;
Ecir-sevap devreder, bir fırka bir fırkaya;
Elin günahını da yüklenirsin arkaya,
Soluğu cehennemin esfelinde alırsın..
Sakın gözün kalmasın dünya sim-ü zerinde;
Altın, gümüş hayretmez; sana mahşer yerinde,

Kimsenin hakkı kalmaz, kimsenin üzerinde;
Aklını başına al, sonra pişman olursun..
Aşkî der ki: Yolumuz gayet sarptır, kardeşler,

Aklı başında olan, burada hayır işler;
Bak ağardı saç sakal, döküldü bütün dişler;
Ölüm bize yaklaştı, bunu sen de bilirsin..