«Leyle-i-Berat»

By | 28 Mayıs 2015

leyle-i-beratDefter-i â’malin hakka sunulur,
Beratın verilir, Berat gecesi..
Ömürler, rızıklar tayin olunur;
Hacetin görülür Berat gecesi..
Bu gece mânada Kevser içilir,
Mü’mine nurlardan hülle biçilir,
Âşıka Firdevs’ten kapı açılır,
Cennete girilir Berat gecesi..
Mü’minler düzahtan beri olurlar,
Münkirler gidecek yeri bulurlar,
Yapılan hayırla şerri görürler,
Defterler dürülür Berat gecesi..
Gündüzü şevk ile saim olmalı,
Gecesi zevk ile kaim olmalı,
Mevlâ’ya kullukta daim olmalı,
Sırlara erilir Berat gecesi..
Şaban’ın onbeşi, hayr-ı kesirdir,
Gaflete düşenler nefse esirdir,
Kadrini bilene Kadirle birdir,
Huzura varılır Berat gecesi..
Bu gece dünyaya nidâ olunur,
Herkesin haceti kaza olunur,
Mü’mine ihsanlar atâ olunur,
Önüne serilir Berat gecesi..
Ey Aşkî! Sûre-i Duhân’ı oku,
Silinir kalbinden üzüntü, korku;
Kim almak isterse cennetten koku,
Kur’ana sarılır Berat gecesi..