Kürtaj ile İlgili Ayetler

By | 4 Temmuz 2015

kurtaj-ile-ilgili-ayetler    Bilindiği gibi, kürtaj bir bakıma bir canı yok anlamına geldiğinden cinayete eşdeğerdir. Kur’an’da üç yerde bahsedilir.
“De ki (Ey Allah’a karşı yalan uyduranlar!) Gelin de Allah’ın size neleri haram kıldığını okuyup (haber vereyim): Hiç bir şeyi o’na ortak koşmayın; ana-babanıza iyilikte bulunun. Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin; -sizin de onların da rızkınızı biz veririz- hayâsızlığın açığına da gizlisine de yaklaşmayın; Allah’ın haram kıldığı canı -haksız yere- öldürmeyin.” (En’am Sûresi, 6/151)
Burada şu üç husus âyetin kapsamına girer:
1- Ana rahmindeki çocuğu kürtaj ve benzeri bir fiille düşürmek veya aldırmak.
2- Doğan çocuğu bilerek öldürmek,
3- Çocuğu eğitimsiz bırakıp onu ruhen öldürmek.
Birinci ve ikinci madde cinayet kabul edilir. Birincisinin cezasını ve harâm kılındığını açıklamıştık. İkincisi ise kasdi olduğu taktirde tam bir cinayet sayılır ve kısas gerekir. Üçüncüsü madde ise büyük günahlardan biridir.
‘’Çocuklarınızı fakirlik endişesiyle öldürmeyin. Biz onları da sizi de rızıklandırırız. Şüphesiz ki onları öldürmek büyük bir suçtur.” (Isrâ Sûresi, 17/31)
Kur’an bu âyetle de kürtajı yasakar. Cenin ana rahminde oluştuktan sonra artık ona dokunulmaz. Annenin hayatı tehlikeye girerse ve bu da müslüman doktorlar tarafından belirlenirse, çocuğun alınması gerekiyorsa, o takdirde çocuk alınabilir.
Kadına ilaç vererek, döverek veya rahime bir şey salarak, korkutarak çocuğunun düşmesine neden olmak, kürtajla almak cinâyet sayılır. Bu, kadının kendi fiiliyle düşürülse bile hüküm değişmez.
“Kıyamet günü kız çocuğuna hangi suçtan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman…” (Tekvir Sûresi, 81/8)
Bu âyetle, diri diri öldürülen kız çocukların hakkının kıyamet günü ortaya çıkarılacağı ve gereken kısaslama, yapılarak İlâhi adâletin tecelli edeceği açıklanıyor. Yani o an olmasa bile cinayeti işleyene gereken ceza verilir.