Kurbana Mani Olan Haller

By | 13 Mayıs 2015

kurbana-mani-olan-haller    Kör, bir gözlü, kulaksız doğmuş, dişsiz, kesilecek yere kadar yürüyemeyecek derecede topal veya hasta, kemikleri içinde iliği kalmamış derecede zayıf, kulağının yahut kuyruğunun çoğu (nısfı) veyahut meme başları kopuk olan hayvanlar kurban olmaz. Kulağının biri oluj^biri olmazsa, esah olan, yine caiz değildir.
Burnu kesilmiş hayvanı kurban etmek caiz değildir. Dişlerinin çoğu duruyorsa kurban kerahetle caizdir.
Deli ve sersem olan hayvan, kamını doyurabiliyorsa, kurban edilir. Değilse caiz olmaz. Daima necaset yiyen hayvan, hapsedilmeden kurban edilmez. Böyle olan deve ile sığır on gün, koyun ve keçi dört gün hapsedilmelidir.
Boynuzu kırılmış ve kırığı kemiklerin başına kadar varmış, yani içindeki beyaza kadar gitmiş ise, kurban olmaz. Eğer böyle olmayıp da ucundan ve siyah yerinden kırılmış ise caizdir.
Kulağın küçük veya delik ve damgalı olması kurbana mani değildir. Eğer kulağı, ortasından kesilip delinmiş yahut uzunluğuna veya enine yarılmış ve bu suretle kulağının yarısı veyahud çoğu gitmiş olursa caiz olmaz. Kulağı ön tarafından veya arka tarafından yırtık ve her ikisi de çok olursa caiz fakat tahrimen mekruhtur. Az ise tenzîhen mekruhtur.
Kulak ve kuyruğunun ve göz nurunun yarısından fazlası gitmiş olan bir hayvanı kurban etmek caiz değildir. Hatta ihtiyaten, yarısı gitmiş olanı da kurban etmemeli denilmiştir.
Eğer kurbanı alırken bu gibi eksiklik olmayıp, aldıktan sonra meydana gelmiş ve kurban sahibi de zengin olup diğer birini daha almaya gücü yeterse, onun yerine başkasını kurban eder. Fakir ise, onu kurban eder. Kurban alındıktan sonra ölürse, zengin ise bir daha almak lâzım, fakir ise lâzım değildir.
Kurban, fakirin almasıyla taayyün eder. Binaenaleyh, kurban için alman hayvan kaybolur veyahut hırsız tarafından çalınır ve yerine bir kurbanlık daha alındıktan sonra evvelki kurbanlık meydana çıkarsa, fakire her ikisini de kesmek lâzımdır. Zengin yalnız birini keser.