Kurban Ne Vakit Kesilir?

By | 24 Haziran 2015

kurban-ne-vakit-kesilirKurban kesme vakti, Kurban Bayramının birinci, ikinci, üçüncü günleridir. Bu günlere “Ey- yâm-ı nahir” Kurban kesme günleri denir.
Kurban, Bayram namazı kılman yerlerde
(Şehir olsun, köy olsun) Bayram namazından sonra kesilir.
Bayram namazından evvel kesilen hayvan Kurban sayılmaz. Kurbanın, bayram namazından sonra kesilmesi gereklidir.
Kurban kesmenin sebebi vakittir. Vakit tekrarlandıkça, Kurban kesmek de tekrarlanır. Yani her sene Kurban Bayramı geldikçe, zengin olan Müslümanların bu Kurban Bayramında kurban kesmeleri vâcibdir.
Kurban kesmenin rüknü, kesilmesi câiz olan (Kurban edilmeye elverişli olan) hayvanı kesmektir.