Kurban Bütün Dinlerde Olan Bir İbadettir

By | 13 Haziran 2015

kurban-butun-dinlerde-olan-bir-ibadettirKurban hemen hemen bütün dinlerde olan bir ibadettir. Kur’ân-ı Kerim’de kurbanın bütün dinlerde var olduğu şu şekilde ifade edilmiştir: “Biz her ümmete kurban ibadeti koyduk.”

Kur’ân, kurbanın her dinde olduğunu bildirmenin yanında değişik dönemlerden kurban ile ilgili olaylar, misaller anlatmaktadır: Meselâ, Hz. Âdem’in iki oğlunun Allah’a “kurban” takdim ettiklerini, birisinin kurbanının kabul edilirken diğerinin ise kabul edilmediğinden bahsetmektedir. (Maide suresi, 6/27-29)Kur’ân’da anlatılan bu olay, bazı değişikliklerle birlikte Kitab-ı Mukaddes’de de yer almaktadır.

Ve yine Kur’ân’da Hz.İbrahim’in, gördüğü bir rüya üzerine oğlunu (Hz.İsmail’i) kurban etmek istediği ve baba-oğul tam bir teslimiyet içerisinde bu emri yerine getirmek isterken Allah tarafından kendilerine Hz. İsmail’e bedel olarak kurban verildiği açıkça bildirilmektedir. (Saffat suresi, 37/101-107). Bu olay da Tevrat’ta bazı farklılıklarla birlikte geçmektedir.