Kunut Dualarının İzahı

By | 9 Ağustos 2015

kunut-dualarinin-izahiMüslüman Kardeşim! Şu Kunut dualarındaki kulluk ifadelerini biraz düşünürsek ne büyük bir incelik var! Akşama kadar türlü meşakkat içinde çeşitli ihtiyaç ve hallerde bulunan bir Müslüman, akşam olup istirahata çekileceği zaman nasıl yalvarıyor? Nasıl kulluğunu Allâh’a arzediyor. Allâh’dan yardım istiyor.Allâh’dan günâhlarını affetmesini, bağışlamasını istiyor. Allâh’dan daima hidayet istiyor. O’na güveniyor. O’na sığınıyor. Her işinde Allâh’ın ismini zikrettiğini (andığını) söylüyor. Kulluğunu ancak O’na yaptığını, O’na secde ettiğini söylüyor. Yâni, Allâh’ın büyüklüğünü, kendisinin de Allâh’a muhtaç olduğunu söylüyor.
Vitir namazının, yatsı namazından sonra kılındığını düşünürsek, bir de duâlann ma’nâlarını düşünürsek, müslümanlığın ne büyük bir nimet olduğunu birazcık anlamış oluruz. İnsan bütün dünya meşguliyetinden kurtulup gece istirahata çekilip namazının en son rek’atında Allâh’ına nasıl duâ ve istiğfarda bulunuyor. Ma’nâlarını okuyup düşününüz ki, insan rûhunun tek isteği Rabbını memnun etmek, Allah’ının rıza ve hoşnutluğunu kazanmaktır. Ondan hidayet, saâdet ve mağfiret talebederek iman selâmetiyle
yaşayıp O’na iman ve tevbe ile kavuşmak gayretindedir.