Küçük Yaşta Evlilik

By | 22 Nisan 2015

kucuk-yasta-evlilik     Fıkıhçıların çoğunluğuna göre, küçüklerin bizzat evlenme ehliyetleri bulunmamakla beraber, velileri tarafından evlendirilmeleri caiz ve muteberdir. Hayız görenler yanında, hayız görmeyenlerin de iddetlerinden bahseden âyet (Talâk, 65/4) buna delâlet ettiği gibi, iyi bir namzedin bulunması halinde fırsatın kaçırılmaması da küçüklerin, velileri tarafından evlendirilmelerine bağlıdır. Buna karşılık bazı müctehidler, küçüklerin bizzat evlenmelerinin de, velileri tarafıdan evlendirilmelerinin de caiz ve muteber olmadığı görüşündedirler. “Yetimleri nikâh çağma kadar deneyin!” (Nisâ, 4/5) âyeti, evlenmeyi, belli bir çağa bağlamıştır.
Ayrıca, evlenmenin fiilî neticelerinden hiçbiri küçüklerin evlenmelerinde gerçekleşmez. Bu evlilik gereksiz ve faydasız olduğu gibi, ileride bazı mahzurları da beraberinde getirebilir.