Komşu Hakkı Sünnetleri

By | 23 Ocak 2015

komsuKomşu Hakkı Sünnetleri

Yüce Allah Şöyle buyuruyor:

“Yalnızca Allah’a kulluk edin ve ondan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, muhtaçlara, kendi çevrenizden olan komşula­ra; uzak komşulara, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve elinizin altındaki hizmetçi ve işçilere iyilik yapın ve iyi davranınız.”(Nisa 36)

İbn Ömer’den -Allah ondan razı olsun- rivayet edildiğine göre: Rasulullah sallalllahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu:

“Cibril bana komşuyu tavsiye edip duruyordu. Öyle ki, onu mirasçı kılacak zannettim.” (Müslim 141)

Abdullah İbn Amr’dan -Allah ondan razı olsun- rivayet edildiğine göre: “Kendisine bir koyun kesildi de kölesine şöy­le der oldu: “Yahudi komşumuza hediye verdin mi? Rasulul­lah sallallahu aleyhi vesellem’ in şöyle dediğini işittim: “Cib­ril, komşuyu tavsiye edip durdu, Öyle ki onu mirasçı kılacağı­nı zannettim.” (Müsnedi, Ahmed 6496)

İbn Abbas’dan -Allah ondan razı olsun- işitildiğine göre, İbn Zübeyr’e haber vererek şöyle demiştir: Peygamber sal­lallahu aleyhi vesellem, şöyle dediğini duydum: “Komşusu aç olupta karnını doyuran kimse mümin değildir” (Hakim, Birr c.4 s.167)

İbn Ömer’den -Allah ondan razı olsun-, Peygamber salallahu aleyhi vesellemin şöyle dediğini işittim: “Kıyamet gününde komşusunu yakalayan nice komşu vardır ki şöyle der; Ya Rab! Bu yüzüme kapısını kapatarak, iyiliğini esirge­miştir.”

göre şöyle demiştir:

“Ya Rasulallah dedim. Benim iki komşum var, bunlardan hangisine hediye edeyim? ”

“Sana kapısı en yakın olana buyurdular.”

Ebu Zer -Allah ondan razı olsun-’den rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Ey Ebu Zer çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşula­rını da gözet.” (Müslim, Birr 142)

Ebu Hüreyre -Allah ondan razı olsun-’den rivayet olun­duğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi vesellem’in üç defa: “Vallahi iman etmiş olmaz”, dediğini işittim.

-Ya Rasulallah kim iman etmiş olmaz diye sordular.

-Yapacağı fenalıktan komşusu emin olmayan kimseler­dir, buyurdu. (Buhari, Edeb 29. Müslim, İman 73)

Yine Ebu Hüreyre -Allah ondan razı olsun-’den rivayet olunduğuna göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Ey müslüman hanımları, komşu hanımlar birbirleriyle hediyeleşmeyi küçümsemesin, hediyeleri bir koyun paçası bile olsa.” (Buhari, Hibe 1, Müslim, Zekat 90)

Yine Ebu Hüreyre -Allah ondan razı olsun-’den aktarıldı­ğına göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyur­du: “Komşu komşusunun duvarına kiriş koymak ağaç çakmak çivi vida vb. şeyler yapmasına mani olmasın.”

Hadisi rivayet eden Ebu Hüreyre -Allah ondan razı ol­sun- etrafindakilere: ‘Bu sünnetten yüz çevirmiş olarak görü­nüyorsunuz. Vallahi ben bu sorumluluğu omuzlarınıza yükle­yeceğim’ dedi. (Buhari, Mezalim 20, Müslim, Müsakat 136)