Kadınların Eğitiminde İki Aşama İzlenmelidir-2

By | 16 Nisan 2015

kadinlarin-egitiminde-iki-asama-izlenmelidir-2      Bu aşamada kadınlar ümmetin ihtiyaçlanna göre çeşitli dallarda eğitim alır. Kadın hastalıkları doktorluğu, fıkıh gibi bazı ilim dallarında ihtisas ve eğitim, tesettüre riayet edilerek yapılmalıdır. İslam da karma eğitim(kız- erkek karışık) mahzurlu görülmüştür. Karma eğitimin mahzurları dünyanın her yerinde görülmüştür.
İslam’ın ilk devirlerinde yazı yazan ve okuyan kadınlar mevcuttu. Eş-Şifa bint Abdillah el-Adeviyye İslamiyet’ten evvelde okur ve yazardı. İslamiyet geldikten sonra bir çok hanım sahabiye okuma yazma öğretmiştir. Ve ilk sahabiye öğretmendir .
Hz. Aişe, Hafsa, Ummu Seleme, Kerime bintu’l Mikdal, Ummıı külsüm bint UkbeAişe bint Sa’d… da hadis rivayet eden hanım sahabilerdendir.