Kadının Güzelleşme İsteğinde Çevrenin Önemi

By | 28 Nisan 2015

kadinin-guzellesme-isteginde-cevrenin-onemi    Kadının güzelleşme isteği çeşitli nedenlere bağlanılır. Bazıları bu isteğin, kadının fıtratından geldiğini, onunla birlikte geliştiğini, kadının güzelleşme, süslenme arzusu olmaksızın tam anlamıyla kadın olamayacağını belirtirler. Bazıları ise kadının, süslenme, güzelleşme eğiliminin erkeği kendisine çekme dürtüsünden kaynaklandığını ileri sürerler. Bir kısımları ise bu isteğin, salt kadının kendi kişiliğine saygı duyması açısından geliştiğini söylerler. Süslenmeye eğilimli erkekler kadınsılıkla; süslenmeye karşı çıkarak gereğinden sade olmayı tercih eden kadınlar da erkeksilikle suçlanılagelmişlerdir.
Şuna dikkat etmek gerekir ki, kadının güzelleşme çabasındaki başta gelen faktör, fıtratındaki değil, çevresindeki dürtüler olmaktadır. Toplumda kendini kabul ettinnek isteyen kadın, oyunu kurallarına göre oynamak zorundadır. Yaşanılan ortam, hayat görüşü, sistem biçimi, kadının eğilimlerini ve uğraşılarını hiçbir katı model olmaksızın sürekli değiştirmekle belirmektedir. Bu şartlarda yaşadığı topluma malolmuştur kadın.