Kadının Görevi:Kocasına İtaat Etmek

By | 21 Nisan 2015

kadinin-gorevikocasina-itaat-etmek   Kadın, kocasına itaat etmek zorundadır, İslâm dininde aile reisliği erkeğe verilmiştir.
Allah Teala (cc) bu konuda şöyle buyurmaktadır:
“Allah (cc), insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruy ucusudur. Onun için salilıa kadınlar itaatkârdır. Allah (cc) ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını” koruyucudurlar. Başkaldırmalarından endişe elliğiniz kadınlara öğüt verin; onlaıı yatakl.itda yalnız bııakm t (bunlarla yola gelmezlerse) dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah (cc) yücediır, büyüktür.”
Bu âyet i kerimede, kocanın kadından üslün olduğunu, bu nedenle ıi.ut edilmesi gerekliği bizlere belirtiliyor. Erkek, yaratılış hibaiıyla kadından üstün dür. Bunun dışında yine âyette de belirtildiği gibi, nafaka teinin etmek ve koru yuculuk görevi erkeğe verildiği için kadından üstündür Bu özellikler sebebiyle kadının, kocasının hakkını ödemesi mümkün değildir.
Resûlullah (sav) şöyle buyurmaktadır:
“Şâyet ben bir insanın başka bir insana secde etmesini emredecek olsay dun, kadına, kocasına secde etmesini emrederdim.” (Tirmizi, Radâ 10)
Kadınlar, kocalarına itaat ettikleri takdirde dereceleri yükselir. Kadının et keğine itaati üzerinde Resûlullah (sav) önemle durmuştu.
Resûlullah (sav)’a: “Ey Allahın Rasulü! Hangi kadın daha hayırlıdır? denil di. Resûlullah (sav) ise: “Kocası kendisine bakınca onu mutluluğa boğan, emredince itaat eden, nefis ve malında, kocasının hoşuna gitmeyen şeyle ona muhalefet etmeyen kadın” diye cevap verdi.” (Nesaî, Nikâh 43)
Kadının itaatinin boyutu, kocasının meşru istekleriyle sınırlıdır. Koca, hanımına günah olan birşeyi emrettiği takdirde kadın buna uymaz. Allah Teala (cc)’- ya isyanın olduğu yerde kula itaat yoktur. İslâm’a aykırı olmayan konularda kadın, kocasının rızasını kazanmak için itaat etmek zorundadır.
Resûlullah (sav) şöyle buyuruyor:
“Hangi kadın, kocası kendisinden razı olarak vefat ederse, cennete girer.” (Tirmizî, Radâ 10)
Kadının cennete girmesinin yollarında birisi de, kocasının rızasını kazanmasıdır. Kocası kendisinden memnun olursa cennete girme ihtimali yükselir.
Kadınların kocalarını razı etmeleri, onların meşru emirlerini yerine getirmek suretiyle cennete açılan yolda ilerlemeleri mümkün olabilir. Ancak Allah Teala (cc)’nın yasaklamış olduğu şeyleri emreden kocaya itaat söz konusu değildir. Allah Teala (cc)’ya isyan olmayan konularda, kocasının emirlerim yerine getirmelidir.