İstihare Namazı Nasıl Kılınır ve Duası

By | 11 Mayıs 2015

istihare-namazi-nasil-kilinir-ve-duasi    Yapılacak herhangi bir işin hayırlı olup olmadığını anlamak için manevi bir işarete nail olmak isteyen kimse gece yatacağı zaman iki rekat namaz kılar ve abdestli olarak yatar. Bu namaza istihare namazı denir. Bu sünnettir. Peygamberimiz (s.a.v.) ashab-ı kirama istihare namazını öğretmişlerdir. Böyle bir durumda istihare namazını kılmak mümkün olmazsa yalnız istihare duasını okur, yatar.

İSTİHARE NAMAZININ KILINIŞ ŞEKLİ: İki rekattır, birinci rekatında Fatihadan sonra “Kâfirün” sûresi, İkincide ise “Ihlas” sûresi okunur. Namazın sonunda da istihare duası okunduktan sonra kıbleye dönülerek yatılır. Rüyada beyaz veya yeşil görülmesi iyiliğe, siyah veya kırmızı görülmesi şerre delâlet eder, denilmiştir. Ayrıca bir hadis-i şerifte “İstiharenin yedi gece yapılması ve kalbe uygun gelene önem verilmesi,” bildirilmiştir.

İstihare Duası:

“Allahümme inni estehîruke bi-ilmike ve estakdîruke bikudretike ve es’elü- ke nün fadlikel-azîm. Feinneke takdiru ve lâ ekdiru ve tâ’lemü ve la a’lemu ve ente allâmül guyûb. Allahümme in künte tâ’lemü enne hâzel-emre hayrun lî fî dîn! ve meâşî ve âkibet-i emrî ve âcil-i emri ve âcilihi Fakdirhü lî ve yessirhü lî sümme bârik lî fîhi. Ve İn künte tâ’lemü enne hâzel emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibet-i emrî ve âcili emrî ve âcilihi fasrifhü annî-vasrifnî anhü vakdir liyel hayre haysü kâne sümme erdınî bihi”