İslam’dan Önce Arabistan

By | 5 Mayıs 2015

islamdan-once-arabistan    İslâmiyet’ten önce Arabistan’da yaşanan döneme “cahiliye dönemi” denir. Bu dönemde cehaletin her türlüsü mevcuttu.

Güçlü olanlar zayıf olanları eziyordu. Hakkı elinden alman zayıflar koruya­cak hiçbir merci yoktu. Kadınların durumu içler açışıydı. Hiçbir hakları yoktu, bir eşya gibi alınıp satılabiliyorlardı. Kız çocukları, utanç ve zayıflık vesilesi ola­rak görüldüğünden diri diri toprağa gömülüyorlardı.

İnanç bozulmuştu. Tek olan Allah (cc) yerine, insanlar elleriyle yaptıkları cansız ve aciz putlara tapıyorlardı. Hz. İbrahim (as) ve oğlu İsmail (as) tarafın­dan Allah (cc)’a ibadet için yapılan Kabe’nin içine ve avlusuna putlar doldurul­muştu. Ahlâk bozulmuştu. İçki, kumar ve her türlü ahlâksızlık toplumu kuşat­mış, hoşgörü ve merhamet duyguları kalplerden silinmişti. Dünyanın diğer yer­leri de benzer durumları yaşıyordu. Her tarafı ahlâksızlık ve fuhuş kaplamıştı.

İnsanlığa doğruyu, iyiliği, güzel ahlâkı ve insanca yaşamayı öğretecek bir peygambere büyük ihtiyaç vardı.