İnsanın Yaratılışı

By | 16 Nisan 2015

insanin-yaratilisi      İlkçağlardan beri insanın var oluşu ve alemin yaratılışı üzerine bir çok fikir ortaya atılmıştır. Bir kısmı topraktan bir kısmı sudan bir kısmı ateşten oluştuğumuzu ileri sürmüşlerdir.
Allah (cc)’tan başka her şeyin bir çifti vardır. Tek olan yalnızca Allah (cc)’tır. Bütün canlılar da bir erkek ve bir dişi vardır. Hayvanlarda ve bitkilerde dahi bu böyledir.
Bütün canlılar gibi insanlarda bir erkek ve bir dişi den yaratılmıştır. Kadın ve erkek bir bütünün parçalandır. İnsanlık bu iki çiftin bir araya gelmesinden oluşmuştur. Peygamberimiz (sav) bu mevzuda “ Kadınlar, bir bütünün yanm parçası olan erkeklerin diğer yanm parçalandır” veciz ifadesini kullanmıştır. Kadın olmadan erkek olmaz ve bu diğeri içinde geçerlidir. Kimin kadın kimin erkek olacağım ise yalnızca Allah (cc) tayin eder. Kimse kadın olduğu ya da erkek olduğu için değersiz değildir. Çünkü birisi ne kadar gerekli ise diğeri de o kadar gereklidir.