İddetin Sebep ve Hikmeti

By | 27 Nisan 2015

iddetin-sebep-ve-hikmeti    İddet, taraflara bir kere daha düşünme fırsatı, yürütebileceklerine inandıkları takdirde yeniden evlilik hayatına dönme imkânı vermekte, elbise değiştirir gibi eş değiştirmeyi güçleştirmektedir.
Evlilik bağı sona erince hem taraflar, hem varsa çocukları ve iki tarafın yakınları, yeni duruma alışma, ayrılığın getirdiği sarsıntıları giderme müddetine ihtiyaç duyarlar. Evlilik, ölüm sebebiyle sona ermişse, bu devre daha önemli hale gelir.
İddetin sebeplerinden biri de, kocasından ayrılan kadının hamile olup olmadığının ortaya çıkmasını sağlayarak nesebin korunmasını, varsa çocuğun kime ait olduğunun bilinmesini garantiye almasıdır. Allah Teala (cc) şöyle buyurmaktadır:
“Boşanan kadınlar, kendi kendilerini üç hayız bekletirler ve (bu arada) Allah’ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri kendilerine helâl olmaz. Allah’a ve ahi- ret gününe imanları varsa gizlemezler.” (Bakara, 2/228)
“Ey Peygamber! Kadınları boşadığınız zaman iddetlerine doğru boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz Allah’tan korkun da (iddet müddeti içinde) onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar; meğerki açık bir terbiyesizlik etmiş olalar. Bunlar Allah’ın tayin ettiği huduttur, her kim Allah’ın hududuna tecavüz ederse, kendisine zulmetmiş olur. Bilmezsin belki Allah onun arkasından bir iş meydana getirir. Sonra, müddetlerini doldurmaya yaklaştıklarında onları ya güzellikle tutun yahut güzellikle bırakın.” (Talâk, 65/1-2)