İddet Nedir?

By | 27 Nisan 2015

iddet-nedir    İddet kelimesinin lügat manası, saymaktır. İddet’in ıstılahı manası ise, koca­sı ölen veya boşanan veya fesih vb. yollarla evliliği sona eren kadının, başkasıy­la evlenebilecek duruma gelebilmesi için beklemesi gereken müddettir.