Hz. Zeyneb Bint Huzeyme (r.anh) İle Evliliği

By | 9 Mayıs 2015

hz-zeyneb-bint-huzeyme-r-anh-ile-evliligi   Zeyneb bint Huzeyme b. el-Haris b. Abdillah b. Amr b. Abdimenaf b. Hilal b. Amir b. Sa’saa’dır. Cahiliye döneminde “Ümmü’l-Mesâkin” (fakirlerin anası) olarak bilinirdi. Tufayl b. el-Haris b. Adilmuttalib b. Abdimenaf m karısı idi. Bu zat onu boşadıktan sonra Ubeyde b. el-Haris ile evlendi. Ubeyde de Bedir savaşında şehit düştü.
Peygamber (sav)’in onunla evlenmesinin sebepleri, Ümrnü Seleme (r.anh) ile evlenmesindeki sebeplere benzer.
Hz. Zeynep (r.anh), cahiliyet döneminde kadınların en faziletlilerindendi. bakirleri gözetmeği ve onlara yardım etmesi sebebiyle ona Ümmu 1-Mesakin diyorlardı. Kocasının şehit düşmesinden sonra bu üstün vasıflarından dolayı Resûlullah (sav) onu taltif etti; dul kalıp zillete duçar olmasını istemedi.
Peygamber (sav) hicretin otuzuncu ayında onunla evlendi. Sekiz ay sonra da vefat etti. Resûlullah (sav) cenaze namazını kıldırdı ve onu Balâ mezarlığına defnetti.