Hümeze Suresinin İzahı

By | 6 Ağustos 2015

humeze-suresinin-izahiBu sûre, dedikoduyla insanların aleyhinde konuşan kötü ahlâklı kimselerin durumlarını bildirerek kötü bir âkıbete düşeceklerini haber veriyor.
Dünya malını toplayıp toplayıp da âhiret hayatını unutanların âkîbetleri (gelecekleri)nin cehennem ateşi olacağı bildirilmektedir.
Bu kötü huylu kimselerin gireceği cehennem çok şiddetli, yürekleri parçalayıp insanlan kavuracağını haber vererek, cehennemin çok acı bir azâb vereceği bildiriliyor. Böylece cehennemin şiddeti, zorluk ve ızdırabları dile getirilerek bu dünyada dikkatli hareket edilerek kötü huylardan sakınılması duyruluyor.