Hayvanın Kurban Olmasına Engel Olan Kusurlar

By | 13 Temmuz 2015

hayvanin-kurban-olmasina-engel-olan-kusurlar* İki gözünün veya bir gözünün kör olması.

* Kesilecek yere yürüyemeyecek kadar topal olması.

* İki kulağının veya bir kulağının kesik olması.

* Dişlerinin tamamının veya çoğunun dökülmüş olması.

* Boynuzlarının ikisinin veya birisinin kökten kırılmış olması.

* Hayalarının ve meme uçlarının kopmuş olması.

* Kuyruğunun yarısı veya üçte birinden fazlasının kesilmiş olması.

* Kemiklerinde ilik kalmayacak kadar zayıf ve düşkün olması.

* Doğuştan kulağı ve kuyruğunun bulunmaması.

* Kontrol altına alınıp sürüye gönderilemeyecek ve yemlenemeyecek kadar deli olması.

* Aşikâr bir halde hasta bulunması.

Kurban kesmekle yükümlü olan bir kimsenin, satın aldığı kurbanda yukarıdaki kusurlardan biri sonradan meydana gelirse, yerine başkasını alıp kesmesi gerekir. Fakat fakir bir kimsenin aldığı kurban böyle kusurlanırsa, yerine başkasını alması gerekmez, onu kurban olarak kesebilir. Hatta böyle kusurlu bir hayvanı satın alıp kurban kesmesi de yeterli olur. Çünkü bu kurban, o fakir için bir nafiledir. Nafilelerde ise, genişlik ve kolaylık vardır.