Hayber’in Fethi (H. 6 / M 628)

By | 6 Mayıs 2015

hayberin-fethi-h-6-m-628   Medine’den sürülen yahudilerin bir kısmı da Hayber’e yerleşmişlerdi. Hayber yahudileri, Medine’ye saldırı hazırlıkları yapıyorlardı. Peygamberimiz (sav), onların hazırlığını haber alınca, elçi göndererek anlaşma teklif etti. Hayberliler bu teklifi reddettiler. Ayrıca, miislümanlara saldırmak için Gatafan Araplarıyla da anlaştılar. Bu durum karşısında müslümanlar, onların saldırısını beklemeden harekete geçtiler. 1.600 kişilik bir orduyla yola çıkıldı. Üç günde Hayber’e varıldı. Yahudiler, müslümanları Hayber önünde görünce şaşırdılar ve kalelerine kapandılar.
Peygamber Efendimiz (sav), onlara tekrar anlaşma teklif etti. Fakat, onlar yine yanaşmadılar. Bunun üzerine, savaş başladı. On gün devam eden bu savaşta şiddetli çarpışmalar oldu. Hz. Ali (kvc)’nin gayreti, cesareti ve yiğitliği Hayber’de destanlaştı. Kalkanı elinden fırlayıp düşünce, eline geçirdiği bir kapıyı kalkan gibi kullandı. Müslümanlar, Hayber’de on şehit verdiler. Yahudilerden ise 93 ölü vardı. Çaresiz kalan yahudiler, barış istediler. Bu istek, müslümanlarca kabul gördü.
Yapılan anlaşmaya göre, yahudiler topraklarında çiftçilik yapacaklar, müslümanlara da cizye (vergi) ödeyeceklerdi. Müslümanlar yahudilere iyi davrandılar. Buna karşılık yahudiler bir ziyafet vererek Peygamberimiz (sav)’i zehirlemeye kalkıştılar. Durumu öğrenen Peygamberimiz (sav), zehirlenmekten kurtuldu.
Hayber’in fethiyle müslümanlar, büyük bir fitne ve fesat yuvasından kurtulmuş oldular.