Hangi Malların Zekatı Verilmez?

By | 22 Haziran 2015

hangi-mallarin-zekati-verilmezZekât ölçüsüne girecek kadar altın, gümüş veya bu değerde para, mal veya hayvanı olup da bunların üzerinden bir yıl geçmezse (bu kimseye) zekât lâzım gelmez. (Yâni, Zekât ölçüsünden eksik altın, gümüş, para, mal veya hayvandan zekât verilmez)

Kadınların zînet için kullandığı elmas, inci, zümrüt, yakut veya benzer mücevherlerinden zekât vermek lâzım gelmez.
Ev, bağ, bahçe, dükkân, mağaza, han, hamam, otel, gibi mülklerin de zekâtı yoktur. (Gelirleri zekât verecek kadar birikir de, üzerinden lyıl geçerse zekât verilir.)
Ev eşyasından, mobilyadan, ev döşemesinden zekât lâzım gelmez (verilmez).
Zekât verecek kadar malı olup da bir o kadar da borcu olan zekât vermez. (Meğer ki borcundan artan malı zekât verecek kadar miktarda ola. O zaman zekat verir)
Kullanılan hayvanlardan, binilen otomobil, gemi, tayyâreden ve kullanılan her türlü âletten zekât verilmez.
Zekât, fakir olan bir borçludaki alacağa sayılmaz.
Zekâtı vermek için, onu ayırırken veya verirken niyet etmek lâzım gelir şarttır.