«Hamd-ü Sena»

By | 26 Temmuz 2015

hamd-u-senaAşkımı bildin,

İhsanlar kıldın,

Göz yaşım sildin,

El-hamdü lillah..
Dergâh açıldı

Nurlar saçıldı

Hülle biçildi

El-hamdü lillah
Aşkî zikreyler

Mevti fikreyler

Daim şükreyler

El-hamdü lillah.
Meydan benimdir,

Aşkın dinimdir,

Gönlüm şenindir,

El-hamdü lillah..
Aşkın gönlümde,
Virdin dilimde,

Ferman elimde,

El-hamdü lillah..
Aşkım ile derde,
Düştüm her yerde,
Sıyrıldı perde,
El-hamdü lillah..
Dosta kul oldum,
Aşka yol buldum,
Bilmezem noldum,
El-hamdü lillah.
Can kuşu pazar,

Tellâlda gezer,
Beratım yazar,
El-hamdü lillah..
Girdim devrane,
Vardım seyrane,
Oldum divane,
El-hamdü lillah..
Dostum Muhammed,
Çeksem de zahmet,
Erişir rahmet,
El-hamdü lillah..
Aşkî’nin canı,
Oldu can ânı,
Buldu dermanı,
El-hamdü lillah..