Halvet İle İlgili Meseleler

By | 23 Nisan 2015

halvet-ile-ilgili-meseleler    Kadın ya da kocası farz ya da nafile hac için ihrama girmişse ya da farz bir namaza başlamış veya farz bir orucu tutuyorsa, cinsel temasın yapılmasına herhangi bir engel olmasa bile yine mevcut ibadet halvetin sıhhatine manidir. Bu gibi durumlardaki halvete de halveti faside denir.
Adet ve lohusalık halvete engel teşkil eder.
Nikâhlanan karı kocanın yanında kör ve uykuda birisi varsa, her ne kadar baş başa da kalsalar, yine de halveti sahiha sayılmaz. Ancak yanlarında henüz akıllanmayan küçük çocuk veya uzun süre baygın halde kalan biri bulunursa, bunlar halvete engel teşkil etmez. Karı ile kocanın yanındaki çocuk o gibi şeyleri akıl edebilecek yaşta ise veya yanlarında dilsiz yahut sağır biri bulunuyorsa, halveti sahiha gerçekleşmez. Deliyle bunak da böyledir. Karı koca arasındaki ilişkileri akıl edebiliyorlarsa, halvet olmaz. Akıl edemeyecek kadar kötü ise halvet gerçekleşir.
Henüz cinsel temas olmadan erkek kendi odasında uyurken karısı ansızın onun odasına girerse olursa, erkek onun girdiğini bilse de bilmese de, halvet-i sahiha olur.
Kadının tenasül uzvu cinsel temasa müsait değilse halveti sahiha gerçekleşmez. Erkek karısına zihar yaptıktan sonra keffaret ödemeden onunla yalnız kalırsa, halvet olmaz. Çünkü bu halde keffaret ödemeden karısına yaklaşması haramdır.