Hakimin Evlilik Bağına Son Vermesi

By | 27 Nisan 2015

hakimin-evlilik-bagina-son-vermesi   Bazı hallerde kocanın fiil ve tasarrufları da hakimin müdahalesini gerektirmekle birlikte, bu yolu daha çok kullanan taraf kadındır. Kadının, akit esnasında veya daha sonra kocasından mehilini almadığı/alamadığı takdirde, doğrudan boşama hakkı bulunmadığı için, sebepler ortaya çıktığı zaman evliliği sona erdirmek için başvuracağı yolların en önemlisi mahkemedir
Kadının talebi üzerine ve hukukî sebeplerin bulunması halinde, hakimin evliliğe son vermesi, -Hanefî mezhebi açısından- çok dar sınırlar içinde söz konusudur.