Hak Mürşidi Nasıl Tanıyabiliriz? Ne Halde Olurlar?

By | 20 Haziran 2015

hak-mursidi-nasil-taniyabiliriz-ne-halde-olurlar   Hak mürşitlerin üç sıfatları vardır:
1) Böyle bir zatı görenlerin kalplerinden bütün kederler defolur, kalpleri sevince gark olur ve safaya erer. Konuşmalarında, âhireti hatırlatır ve mahlûk atı sevmeği teşvik ederler. İnsanları, Allahu teâlânm rizasma ve Resûl aleyhisselâmın sünnetine davet ederler. Allah sevgisini, peygamber muhabbetini, evliyâ’ullah siyretini kalplere nakşederler. Dünya ve âhiret müşkillerini halleder, insanı insanlığa kalbeder, Kur’anı kerimin nuru ile nurlandırır, Muhammed boyası ile boyar, meveddet ışığı ile yolunu aydınlatırlar. İymanın şu’uruna erdirir, iymanın lezzetini duyurur, ruhları iyman ve İslâm aşkı ile doyururlar. Daima hakkı ve sabrı tavsiye ve telkin ederler.
2) Cömert ve kerim olurlar. Daima güler yüzlüdürler. Musibetlere ve belâlara sabır ve tahammüllü, mütevazi ve fakat cesur olurlar. Kendileri az yerler, daha çok yedirmeyi severler. Şahıslarına karşı işlenen suçları ve kabahatleri hoş görücü ve affedici olurlar.
Duaları kabule karin ve nefesleri şif ali olurlar. Müritlerinin her türlü müşkillerini hallederler ve kendilerine tâbi olanları Allah ve Resûlüne isal ederler. Kendilerine âsi olanları, hatta hakarette bulunanları bağışlar ve onlarm ıslâhı için dua ederler. Dünyaya kanaatkâr, fakat âhirete haris olurlar. Rahim ve şefik, ehl-i kerem ve sahib-i lûtüf olup müstahlefi bulundukları Resûl-ü zişânın sıfatları ile sıfatlanırlar. Birer hidayet yıldızı gibi, insanları hakka iletirler.