Hacet Namazı Nedir?

By | 11 Haziran 2015

hacet-namazi-nedir-2    Dünyevi veya uhrevi herhangi bir isteği olan kimse abdest alır ve yatsı namazından sonra iki veya dört rek’ât namaz kılar. Allah’a hamdü senâ ve peygamberimize salât selamdan sonra hâcet duasını okur. Dileğinin olması için Allah (cc)’dan niyaz eder.
Hacet duası:
“Lâ ilahe illallahu’l-Halîmu’l-Kerîmu. Sübhânellâhi Rabbi’l-arşi’l-azîmi. Elhamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve azâime mağfiretike. Velganîmete min külli birrin. Vesselâmete min külli ismin. Lâ tedâ’lî zenben illâ ğafertehû velâ hemmen illâ ferrectehû. Velâ hâceten hiye leke ridan illâ kazeytehâ, yâ erhame’r-râhimîn”.
“Halim olan, Kerîm olan Allah (cc)’dan başka hiç bir ilah yoktur. Büyük Arş’m Rabbı olan Allah (cc) noksanlıklardan münezzehtir. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah (cc)’a mahsustur. Senden rahmetinin gereği olan iyi şeyleri istiyorum. Yine mağfiretinin çeşitlerini, her iyilikten elde edinmeyi ve her günahtan selameti de senden isterim. Bağışlamadığın bir günah ve gidermediğin bir üzüntü bende bırakma. Rızana uygun olan benim dilek ve hacetimi de yerine getir, ey merhamet edenlerin en merhametlisi!”