Haccın Sıhhatinin Şartlan Nelerdir?

By | 13 Temmuz 2015

haccin-sihhatinin-sartlan-nelerdir   Haccın sıhhatinin şartlarını da şöyle sıralayabiliriz:
1) Müslüman olmak,
2) Arafat’ta vakfe yapıp Kâbe’yi tavaf etmek,
3) Haccı, vakti içinde yapmak.
Bundan maksat, Arafat’taki vakfe zamanı ile Kâbe’yi tavaf zamanıdır. Arafat’ta vakfe yapma zamanı, Arife gününün zeval vaktinden, Kurban bayram, nın birinci gününün fecrinin doğuşuna kadarki vakittir. Kâbe’yi tavaf etme zamanının ise, özel bir vakti yoktur. Bu tavaf hayatın sonuna kadarki zaman içerisine t yapılabilir. Bununla birlikte, bu tavafın vacib olan vakti, Kurban bayramının ilk 3 günüdür.
Yine, Hacc-ı lfrad’m, Hacc-ı Temettu’nun ve Hacc-ı Kıranın menasikleri için belli bir vakit vardır, ki bu da şevval ve zilkade ayları ile zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Bu aylara hacc ayları, bu mevsime de hacc mevsimi denir.
Bu aylar içinde, haccın en son vakti, arife günü ile kurban günüdür. Arife günü zevalden sonra Arafat’ta az veya çok bulunup bayramın birinci gününde ziyaret tavafını yapan kimse, hacc farizasını yerınt getirmiş olur.
4) Hacc niyeti ile ihram’a girmek.
İhrama girmek, hacca veya umreye veya her ikisine birden niyet etmek ve telbiye getirmekle gerçekleşir.
Telbiye şu sözlerden oluşmaktadır:
“Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, înne’l- hamde ve’n-nimete leke vel-mülk. Lâ şerike lek.”
Manası:
“Buyur Allahım buyur! Ben senin enirine boyun eğerim ve hazırım. Senin ortağın yoktur. Senin davetine ihlasla uyarım, senin ortağın yoktur. Şüphe yok ki hamd da, nimet de, mülk de sana mahsustur. Senin ortağın yoktur.”
İhrama giren kadınlar elbiselerini çıkarmaz, başlarını ve ayaklarını açmazlar. Telbiye getirirken de seslerini yükseltmezler.
İhrama girenlerin; çadır altına sokulmaları, şemsiye tutmaları, bellerine kemer bağlamaları, kollarım içine sokup giymemek şartıyla üzerlerine palto gibi birşey almaları haram değildir.