Haccın Kısımları ve Çeşitleri

By | 13 Haziran 2015

haccin-kisimlari-ve-cesitleri   Hacc, farz, vacib ve nafile kısımlarına ayrıldığı gibi, hacc-ı ifrad, hacc-ı temettü’ ve hacc-ı kıran gibi çeşitlere de ayrılır.
Farz hacc: Yoluna gücü yeten her müslümanm ömründe bir defa yapmakla yükümlü olduğu haccdır.
Vacib hacc: Nezredilen (adanan) veya başlandıktan sonra yanda bırakılan nafile hacca karşılık kaza edilecek hacdır.
Nafile haccı: Büluğ çağma ermeyen veya farz haccı yerine getirdiği halde tekrar hacc yapan kimsenin yaptığı hacdır.
Hacc-ı İfrad
İhrama girilirken yalnız hacca niyet edilen ve beraberinde umre yapılmadan eda edilen farz, vacib ve nafile hacca, hacc-ı ifrad denir.
Hacc-ı Temettü
Hacc mevsiminden önce umre için ihrama girilip umre yapıldıktan sonra aynı mevsimde daha memlekete dönülmeden tekrar ihrama girilerek; usulü üzere yapılan farz hacca, lıacc-ı temettü’ denir. Bu, hacc-ı ifrad’dan daha faziletlidir.
Hacc-ı Kıran
Hacc aylarından önce veya hacc ayları içinde inikattan evvel veya mikatta umre ile farz haccı tek ihramla ve tek niyetle, umre yapıldıktan sonra usulü üzere eda edilen hacca, hacc-ı kıran denir. Bu hacc da, hacc-ı temettu’dan faziletlidir.
Bunlarla ilgili açıklamalar ve bunların uygulamaları ilerde zikredilecektir.