Haccın Edasını Farz Kılan Şartlar Nelerdir?

By | 13 Haziran 2015

haccin-edasini-farz-kilan-sartlar-nelerdir   Haccın eda edilmesinin farz olması için şu şartların bulunması gerekir:
1) Beden sağlığına sahip olmak, Imam-ı Azam’a göre, kör, felçli gibi beden sağlığına sahip olmayan kimseye, haccı eda etmesi farz olmaz. Fakat İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed’e ve İmam-ı Azam’dan gelen diğer bir rivâyete göre, kendisini koruyup yol gösterecek kimsesi bulunan köre (iki gözü kör olan kimse), diğer şartlara sahip olduğunda, haccı eda etmesi farz olur.
2) Haccın edasına mani olan arizî engellerin olmaması.
Bir kimse, tutuklanırsa veya hacca gitmesi zorla engellenirse, haccı eda etmekle yükümlü olmaz.
3) Yol emniyetinin bulunması.
4) Mahremin bulunması.
En az 18 saatlik bir mesafeden hacca gidecek kadın için, yanında kocası veya ebedî olarak mahremi olan, aynı zamanda da âkil ve baliğ olan bir erkeğin bulunması şarttır.
Beraberinde böyle bir erkek bulunmayan kadın için haccı eda etmek farz değildir. Beraberinde böyle bir mahremi olan kadını, kocası haccdan alıkoyamaz. Çünkü farz olan haccm eda edilmesi, koca hakkından önce gelir. Genç bir kadının, yalnız sütkardeşiyle veya damadıyla (bunlar, her ne kadar onun mahremi olsalar da) hacca gitmesi de, bazı âlimler tarafından caiz görülmemiştir.
5) Iddet içinde olmamak.
Hacca gidecek olan kadın kocasından boşanmış veya kadının kocası ölmüş ise, iddeti sona ermiş olmalıdır. Eğer kadın iddet bekliyorsa, haccı eda etmesi farz olmaz.