Hacc Farz Olan Kadına Kocası İzin Vermezse

By | 13 Mayıs 2015

hacc-farz-olan-kadina-kocasi-izin-vermezse   Hacc, imkanlar olduğu zaman farz olan bir ibadettir. Farz olan ibâdetleri yerine getirmekte kimseden izin alınmaz. Aynı zamanda kimsenin buna engel olmaya hakkı yoktur. Şartlar müsaitse ve kadın yanında mahremi varsa -kocası müsaade etsin yada etmesin fark etmez- hacca gidebilir. Gitmesi vacip olur. Nafile haccetmek istediğinde kocasının müsaadesini almalıdır.
Kadının kocası, kendisine hacc için izin vermişse ve bu kadın; hac aylarından önce ihrama girmişse, kocası kadını ihramdan çıkarabilir. Ancak kadın, hac aylarının içinde ihrama girdiyse, kocası onu ihramdan çıkaramaz.
Yaşadığı yer, Mekke’ye uzaksa, hacc aylarından evvel yola çıkar ve evinden çıktığında ihrama girip telbiye getirirse, kocası bu kadını ihramdan çıkaramaz. Ancak yola çıkmadan önce girdiyse çıkarabilir.
Kadın kocasından izinsiz ihrama girdiyse, kocası onu ihramdan çıkarabilir. Bu durumda kadının kurban kesmesi gerekmez.
Kadin ihrama girdi ise ve kocası ona ihramdan çıkmasını söyledi ise sadece sözle kadın ihramdan çıkmaz. İhramdan çıkması için kadının ihramlıya yasaklanan tırnak kesmek, saçını kısaltmak, koku sürmek… gibi fiillerden birini işlemiş olması lazım. Bunlardan biri bile ihramdan çıkmaya kâfidir. Bu durumda ihsar kurbanı gerekir. Hac ve umresini de kaza eder.
Kadının kocası, o sene içinde ihrama girmesine müsaade ederse, kadın ihrama girer ve kazaya niyet eder. Niyet etmese dahi yaptığı ibâdet kaza olur. Bu durumda, hac borç olur ve umre yapması da gerekmez. Önceki ihramını terk etmiş olduğu için, kurban kesmesi gerekir.
Ancak, üzerinden sene geçtikten sonra kocası izin verdi ise, kazaya niyet etmesi gerekir. Kadının hacc ve umre yapması ve önceden ihramı terk ettiği için kurban kesmesi gerekir.
Bir kimse, ihramlı olduğunu bilmeden karısı ile cima etse karısı ihramdan çıkmış olmaz. Ancak, haccı fesâda girer. Ancak ihramlı olduğu bilinir ve yinede yapılıra karısı ihramdan çıkar. Bu kişi ihramdan çıkmasına sebep olduğu karısına bir sene sonra izin vermiş olsa, hem hac hemde umre yapması gerekir.
Kadın birkaç defa ihramdan çıkıp tekrar ihrama girer ve aynı yıl hac yaparsa, bu ihramdan çıkmaların hepsinin de cezalarından kurtulur. Ancak aynı yıl hacca gitmez de, müteakip sene giderse, her ihramdan çıkışı için bir umre yapması gerekir .