Gusül Esnasında Yapılması Gerekenler

By | 7 Mayıs 2015

gusul-esnasinda-yapilmasi-gerekenler   Gusül abdesti alırken vücudun her yerine su gitmelidir. Bu yüzden göbek deliğine, kulak deliklerine su ulaştırılmalıdır. Göbek deliğine su ulaştırmak için parmak kullanılmasında mahsur görülmemiştir. Kulak deliklerinde ise küpe oynatılabilir. Küpe yoksa suyu bir şekilde ulaştırmak gerekir. Gusül abdesti alırken suyu gözlere ulaştırmak farz değildir.
Kadının gusül alması gerekirse ve erkek kadın karışık bir ortamda ise guslü erteleyebilir. Kadınların arasında ise alması gerekir. Bu durumlarda teyemmüm alıp namazını kılmalıdır çünkü şer’en suyu kullanmaktan acizdir.
Havz-ı Kebir ölçülerine sahip havuzda yada gölde üç defa vücudunu hareket ettirmesi kafidir. Vücudun her yerine su gitmesi için bu yeterlidir. Akarsuda ise hareket etmeden de guslü kabul olur. Durgun suda ise mutlaka hareket etmesi lazımdır’.