Giysi İnsan Kişiliğini Yansıtır

By | 28 Nisan 2015

giysi-insan-kisiligini-yansitir      Giyecekler aynı zamanda insan kişiliğinin yansıtıcısıdır. Kadınların bedenlerine ekledikleri tüm süsler, tercih ettikleri giysinin şekil ve ölçüleri, yüz-göz süslemeleri onların iç durumları ve ruhsal eğilimleriyle doğrudan alâkalıdır. Yüce, manevî ve İnsanî değerlerin kabul görmediği, insanın iç dün nüşten bağımsız bir şerefe ve manaya sahip olmadığı toplumlar san şahsiyeti tam manasıyla başkalarının alâkasına, onların ken görüşlerine ve verdikleri değere göre şekil alır.
Özellikle katı ve oturmuş yönetim sisteminin, İktisadî sistemi nun, devletlerin eğitim ve öğretim sistemlerinin, kitle iletişim araçla bireylerini gün geçtikçe birbirine daha çok benzettiği, bireyin kend koymak için başlattığı her girişimi yok ettiği Batı toplumlarmda, kendisi ettirme ve başkalarından ayırma ihtiyacı daha çok duyulmaktadır. Birey akla uygun yollarla kendi varlığını kabul ettiremediği için başkalarının ilgisini çekmek ve karşısındakilere nisbetle taşıdığı noksanlıkları gidermek için giysi biçiminde, baş ve yüz süslemelerinde her türden değişikliği meydana getirmek için büyük gayret sarfetmektedir. Çünkü toplumun üstünde bir hakikate -mesela Allah (cc)’a- inanmamakta ve toplumun içinde kaybolmayı, kişiliğinin yok olması şeklinde kabul etmektedir.
İnsanların, giysilerin şekil ve türü olarak açığa çıkan ruhsal özellikleri çeşit çeşittir. Meşhur olmaya ve sivrilmeye duyulan eğilim, bunlardan biridir. Gösterişe, kıskançlığa ve başkalarıyla rekabet etmeye duyulan eğilim de kendisini giysilerde gösterir. Makam düşkünlüğü, başkaları üzerinde egemenlik kurma eğilimi de giysilerin seçiminde etkin rol oynar. Başkalarının üstüne çıkma isteği, manevî değerlerle insanların içlerinden çıkartılmadıkça, bir toplumda her fert gücü yettiği oranda pahalı ve kendisini olabildiğince yüce ve daha üstün gösterecek türlü giysiler giymek için çabalar harcar. Öyle ki bazı erkekler, övünme ve egemen olma eğiliminin etkisiyle eşlerinin giysilerinden yararlanmaya çalışırlar. Erkekler, aynen otomobilleri, evleri, şapkaları ve kravatlarıyla kendilerini göstermeye çalıştıkları gibi, karılarını ve onların giydikleri giysileri göstermekle de ne kadar önemli kişiler olduklarını isbatlamaya çalışırlar.
İnsanlar bahirleriyle yarış içindedirler. Bu yarış, erdemler konusunda olduğu gibi, dış görünümün çekiciliği noktasında da olur. Sokaklarda kadınların birbirlerini nasıl kıskanç bakışlarla süzdükleri görülür. Herbiri, diğerinden daha güzel ve pahalı giysiler, daha değişik kokular veya takılar kullanma amacındadır. Bu, sonu gelmez çılgınca bir yarıştır.