Giyinmenin Önemi

By | 14 Temmuz 2015

giyinmenin-onemiCenab-ı Hakkın her emir ve yasağında sayısız hikmetler vardır. İnsanı, insanın içinde yaşadığı âlemi/alemleri yaratan ve insan ile onlar arasında müthiş bir nizam kuran Allah, insan için neyin faydalı neyin de zararlı olduğunu en iyi bilendir. Bu hakikat Kur’an’da şu şekilde ifade edilmiştir: “Yaratan yarattığını hiç bilmez olur mu? İlmi her şeye nüfuz eden, her şeyden haberi olan Latîf ve Habîr O’dur. (Mülk, 67/14) Yüce Allah, insanı hem bu dünyada huzur ve mutluluğa ulaştırmak hem de cennete ehil hale getirmek yani cennetlik kıvama ulaştırmak için, kulun lehine programlanmış birtakım emir ve yasaklarda bulunmuştur. İnsanın tabiî ihtiyaçlarından olan giyinmede de bu tür emir ve yasaklar mevcuttur.
Örtünmenin farz, müstehap, mübah ve mekruh olmak üzere kısımları vardır.