Giyinme Utanma Duygusunu Korur

By | 28 Nisan 2015

giyinme-utanma-duygusunu-korur    Cinselliğin, örtünmenin, çıplaklığın ve bunlara hakim olan sınırlamaların insandaki utanma duygusuyla olan alâkası gözardı edilmemelidir. Utanma duygusu insana has özelliklerden biridir. İnsan, en azından vücudunun kimi yerlerini olsun gizleme ihtiyacı hisseden tek canlıdır. Psikolojinin çözümlemeleri ve yorumları, utanma duygusunun insana mahsus temel vasıflardan biri olduğunu kanıtlamıştır. Utanma duygusuna sahip olmayan hiçbir topluluk görülmemiştir. Küçük çocuklarda dahi utanma duygusu varlığını gösterir.

Utanma duygusunun kapsamına çeşitli unsurlar girer. Koruyuculuk, utanma duygusunun yüklendiği özel bir görevdir.
Utanma duygusu özellikle tenasül organlarını ve onların görevlerini muhafaza eder. Bu muhafaza, organların sahip oldukları anatomik ve fizyolojik özellikler için değil, bu özelliklerin üstünde yer alan cinsel sırrın hatırı içindir. İnsanın olgunluğunun temel esaslarından biri, onun yalnız kendine mahsus bir şeye sahip olması, özünde saklaması ve bu sırrı korumasıdır. Utanma duygusu, işte bu sırrın bekçisidir.
İlerleme, çağdaşlık veya modernlik, giyilen elbiselerin temel değerlerle bir ilgisi bulunmadığını iddia etmektedir. Ahlâkî sınır tanımayan bu iddia utanma duygusuna inmiş bir darbedir. Mesela, çıplaklık inancı ve hareketi bu iddianın korkunç bir göstergesidir. Sadece sosyal ilişkileri değil, insan tabiatının en hassas temellerini de muhafaza edebilmesi için utanma duygusunun muhafazası zorunludur. Utanma duygusu, cinsiyeti himaye ettiği gibi, insanın kendi değerini bilme durumuyla da ilgilidir.
Özellikle kadınlar cinsel istek ve temayüllerle birlikte, yaratılışta kendisine bahşedilen utanma, çekinme, ar ve hayâ gibi fıtrî karakterlere sımsıkı sarılmalı, bedenini erkeklere peşkeş çekici tüm davranışlardan uzak durmalıdırlar.
Hayâ duygusu insan için Allahu Teâlâ (cc) tarafından bahşedilmiş en büyük nimettir. Bu duygunun gerçek değerini bilen ve anlayan bir kimse, giyim şeklini ona göre düzenler. Günümüzde özellikle genç kızlar bir giyim buhranı içerisindedirler. Bir kısmı örtünerek İslâmî giyinişe sığmıyor. Bir kısmı ise bedenini sergileyen elbiseler giyiyor, fakat yine de hayâ duygusu galebe çalarak kendini rahatsız hissediyor.