Fitreyi Kim Verir?

By | 13 Haziran 2015

fitreyi-kim-verir   Nisab miktarı mala sahip olan bir erkek müslüman; kendisi, deli olan büyük çocuğu, buluğ yaşma gelmemiş küçük çocukları için fitre sadakası vermekle yükümlüdür. Fakat koca, karısının, akil ve baliğ olan oğlunun fitre sadakasını vermekle yükümlü değildir. Onun için, bunlardan her biri nisaba malik ise, zekâtım kendi malından vereceği gibi, fitre sadakasını da kendi malından verir. Bununla birlikte, erkek, karısının veya büluğ yaşma gelmiş oğlunun fitre sadakasını onların izniyle verecek olursa, sahih olur.
Babası ölmüş olan fakir çocuğun veya babası fakir olan, dolayısıyla da çocuğu için fitre sadakası veremeyen kişinin babası, yani çocuğun dedesi, eğer nisaba malik ise babanın yerine geçer ve fitre sadakasını verir. Diğer bir görüşe göre ise, bu durumdaki çocuk için dedenin, fidye sadakası vermesi vacib değildir.
Fitre sadakası, dört cins maldan belli bir miktarda verilir. Bu mallar ve verilecek miktara gelince, buğdaydan bir sa -520 dirhem- verilir. Buğday unu ve kavut’u da buğday hükmündedir. Arpadan, kuru üzümden ve kuru hurmadan da bir sa -1.040 dirhem- verilir. Bunların yerine, kıymetlerinin verilmesi fakirler için daha iyi ise bunların kıymetlerini vermek daha faziletlidir.