Fıtır Sadakası Hakkında

By | 22 Haziran 2015

fitir-sadakasi-hakkinda• Sual: Sadaka-i fıtır-fitre ne demektir? Cevab: Fitre, vucûdun zekâtı demektir.
• Sual: Fıtır sadakası- fitre nedir?
Cevab: Nîsâba malîk olan her Müslüman kendi için, çocukları, ailesi için hizmetindeki köleleri için fitre vermesi vâcibdir.
• Sual: Kimlere fitre verilmez?
Cevab: Fitre veren bir Müslüman şu beş kimseye fitre veremez.
î. Zengin olan kimseye,
2. Müslüman olmayan fakirlere,
3. Fakir olan anne ve babasına,
4. Fakir olan çocuk ve torunlarına,
5. Fakir olan karısına.