Farz Namazların Ardından Okunan İstigfâr

By | 24 Haziran 2015

farz-namazlarin-ardindan-okunan-istigfar“Estağfirullâhel’azıymellezî lâ ilahe illâ hü- vel’Hayyel’Kayyûme ve etûbü ileyh”
Bu istiğfar her farz namazın arkasından (Allâhümme entesselâmdan) önce bir veya üç kere okunur.
Bu duâyı yatmadan önce üç kere okuyan kimsenin ağaç yaprakları kadar günâhı olsa Cenâb-ı Hak affeder buyurmuş Peygamberimiz (A.S.).
Ma’nâsı: “Hay ve Kayyûm olan ve kendisinden başka mâbûd (ibâdete lâyık- ibâdet edilecek) bulunmayan Allâhü Teâlâ’dan günâhlarımın affını ve bağışlamasını taleb ederim (isterim). Bütün hatâ ve kusurlarımdan Allah’a teube ue rucü ederim.” demektir.
Her kulun elinde olmadan hatâ ve kusur etmesi her zaman mümkün olacağından bu istiğfârları okuyarak bu günâhlardan pişmanlık duymuş ve Al- lâh’a yönelmiş (rucû) etmiş olur.